Ledige superbrukerdager

Ønsker du å kunne sette inn og fjerne p-stav? Vi tilbyr en hel dag med opplæring, enten i Oslo eller på ditt arbeidssted.

Vi har ledige superbrukerdager! Følgende dager er nå ledige:

 • 3. mai
 • 14. mai
 • 28. mai
 • 19. juni

Tilbudet er aktuelt for helsesøster, jordmor eller lege som ønsker praktisk trening. Målet er å lære opp superbrukere som kan ta med seg kunnskapen til ulike deler av landet, og som kan lære opp kolleger i sitt hjemområde.

Vi tilbyr også opplæring på ditt arbeidssted, se under. Ved opplæring på eget arbeidssted vil ventetiden være kortere.

Vi oppfordrer særlig helsepersonell fra Vestfold og Finnmark til å søke, da vi dessverre så langt ikke har utdannet superbrukere fra disse to fylkene.

 

Opplæring på Sex og samfunn
Tilbudet er populært og det må påregnes opp til 6-12 måneders ventetid fra du melder deg på. Opplæringen vil følge Helsedirektoratets praksiskrav for administrering av langtidsvirkende prevensjon.

Opplæringen vil bli gitt over en dag på Sex og samfunns poliklinikk i Oslo. Du er først med som observatør, og får deretter sette inn og fjerne p-stav selvstendig.

Opplæringen er gratis, men du eller din arbeidsgiver må dekke reise, kost og losji.

Hvis du er interessert i opplæring i praktisk trening med p-stav hos Sex og samfunn, kan du sende en e-post til prosjektleder Mariann Olsvik: mariann@sexogsamfunn.no

Alle deltakere må forberede seg før opplæringsdagen på poliklinikken. Les mer om krav til forhåndskunnskaper her.

Sex og samfunn holder en rekke kurs for helsepersonell som jobber med seksuell og reproduktiv helse. Du finner mer informasjon om de ulike kursene som kan bestilles her.

 

Opplæring på din arbeidsplass
Nytt fra 2018 er at våre instruktører også kan reise ut til din arbeidsplass for opplæring i innsetting og uttak av p-stav. Grunnen til at dette nye tilbudet har blitt etablert er for å få ned ventetiden, slik at flere unge kvinner kan få tilbud om p-stav rundt om i landet.

Dette er et tilbud til kommunehelsetjenesten. Opplæringen er gratis, men dere må dekke reise, kost og losji.

For at vi skal komme til ditt arbeidssted må det være tilrettelagte lokaler og nødvendig utstyr må være på plass. Rommet der opplæringen blir gitt må ha undersøkelsesbenk og godt arbeidslys. Følgende utstyr er nødvendig for opplæringen:

 • engangshansker (sterile og usterile)
 • huddesinfeksjonsmiddel (klorhexidinsprit)
 • sterile tupfere
 • steril engangssprøyter og nåler
 • bedøvelse (helst xylocain med adrenalin)
 • skalpell til insisjon
 • tynn musetang
 • pinsett
 • sterile plaster og strips
 • steril duk

Du må være oppdatert og forberedt før opplæringsdagen. Les mer om krav til forhåndskunnskaper her.

Du må selv sørge for nok pasienter som vil sette inn/fjerne p-stav. Du er først med som observatør, og får deretter sette inn og fjerne p-stav selvstendig.

Etter opplæringsdagen forventes det at du skal kunne lære opp dine kollegaer.

Hvis du er interessert i opplæring i praktisk trening med p-stav på din arbeidsplass, kan du sende en e-post til prosjektleder Mariann Olsvik: mariann@sexogsamfunn.no

 

Praksiskrav
Helsedirektoratet har i samarbeid med relevante fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner fastsatt følgende minimumskrav til gjennomført veiledet praksis før helsepersonell med rekvireringsrett (leger, helsesøstre og jordmødre) selvstendig kan administrere langtidsvirkende prevensjon, og dette er kravet for å kunne administrere p-stav:

Observere én innsetting og ett uttak, praktisere én innsetting og to uttak under veiledning.

Veiledet praksis i å administrere langtidsvirkende prevensjon er nødvendig for å kunne oppfylle krav om faglig forsvarlig yrkesutøvelse, jfr. helsepersonelloven, kapittel 2, §4. Det å inneha rekvireringsrett for p-stav og spiral er ikke alene tilstrekkelig for å kunne administrere de nevnte legemidlene.