Onsdagskurs

Tema for Onsdagskurset i desember er omskjæring, og holdes av Tverrkulturell Helseinfo (THI) og Sex og samfunn. Kurset holdes 11. desember.

På årets siste Onsdagskurs skal Sex og samfunns Trude Slettvoll Lien og Wolela Haile fra Tverrkulturell Helseinfo (THI) snakke om kvinnelig omskjæring.
 
Wolela Haile har Master i Internasjonal helse fra Universitetet i Oslo, og hun stiftet Tverrkulturell Helseinfo i 2015. THI er en frivillig organisasjon som driver med informasjonsformidling til personer med innvandrerbakgrunn, samt helsepersonell som har jevnlig kontakt med brukergruppen.
 
THIs hovedsatsningsområder er hiv/aids, barneoppdragelse i Norge og kjønnslemlestelse av kvinner. Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.
 
På Onsdagskurset vil Wolela og Trude se på de forskjellige formene for kjønnslemlestelse, eventuelle senskader, behandling samt hvilke rettigheter vi har. De vil også snakke om hvordan en kan møte kvinner som er utsatt for kjønnslemlestelse, og vil også åpne for utveksling av erfaringer og spørsmål.

 

Tid: Onsdag 11. desember kl. 08.30-09.30 (NB: Merk dato!)

Sted: Kurset holdes i Sex og samfunns lokaler i Trondheimsveien 2B

 

Vi serverer kaffe og noe å bite i. Velkommen til Onsdagskurs!  

 

Påmelding

Du kan melde deg på her. Først til mølla – maksimum antall deltakere er 30 personer. Kurset er gratis.

Kurset holdes i Sex og samfunns lokaler i Trondheimsveien 2B.

 

Kan du ikke delta?

Vi kommer til å sende Onsdagskurset direkte via vår Facebook-side, så dersom du ikke kan delta denne gangen kan du følge kurset der!

 

Vil du motta informasjon om kommende Onsdagskurs?

Ønsker du å motta invitasjon til Onsdagskurs på epost? Da kan du melde deg på listen her.   Kommende Onsdagskurs (påmelding kommer senere):

  • 29. januar: Hva er relasjonsvoldtekter?, ved Bjørn Løvland, Stiftelsen Tryggere