Vil du ha besøk av oss?

Vi tilbyr opplæring i innsetting og fjerning av p-stav og vi kommer gjerne til din kommune!

I oktober 2018 var helsesykepleier Mariann Olsvik på besøk hos Stryn helsestasjon for ungdom, hvor hun holdt prevensjonskurs for helsepersonell fra Stryn og distriktet rundt.

Gjennom kurset lærer deltakerne å sette inn og fjerne p-stav, først gjennom observasjon, og deretter får deltakerne gjøre dette selv. Opplæringen følger Helsedirektoratets praksiskrav for administrasjon av p-stav. Les mer om kravene her.

 

Mange fordeler ved å arrangere kurs på eget arbeidssted

Dette var første gang Sex og samfunn ga opplæring utenfor våre lokaler i Oslo, og vi er veldig glade for at de ansatte ved Stryn helsestasjon for ungdom var så godt forberedt. For helsestasjonen var det flere fordeler ved å få opplæring på hjemstedet. De kunne blant annet inkludere flere på helsestasjonen, og både helsesykepleiere, jordmor og leger deltok i opplæringen. Både økonomi og logistikk ville gjort dette vanskelig å få til dersom de måtte reise til Oslo. I tillegg kunne de samle ansatte ved helsestasjoner i distriktet rundt, og slik bidra til at flere kan tilby p-stav.

Sex og samfunn tilbyr også opplæring ved vår klinikk i Oslo, men vil forsøke å arrangere flere slike dager som vi hadde i Stryn. En av grunnene er at vi opplever at selv om helsepersonell har fått opplæring i å administrere p-stav, kan det være utfordringer knyttet til å opprette tilbud om p-stav. Prosjektleder for tilbudet ved Sex og samfunn, Mariann Olsvik, forteller hvorfor Sex og samfunn ønsker å tilby opplæring på eget arbeidssted:

– En absolutt fordel ved å ha praktisk opplæring i innsetting/uttak av p-stav og spiral på eget arbeidssted er at man i forkant av opplæringen må ha lokaler og utstyr i orden, da er det også lettere å komme fort i gang med prosedyrene etter opplæring. Vi ser at det kan være et problem for de som har vært her på opplæring at det kan drøye litt fra opplæring til man kommer i gang, fordi man ikke har det man trenger av utstyr og lokaler.

Hilde Nordli Løvik og Hilde Nordnes, to av helsesykepleierne ved Stryn helsestasjon for ungdom, synes selv det var nyttig at vi kunne hjelpe til med å vurdere lokaler og utstyr:

– Flott at dere kan vurdere våre lokaler og utstyr sammen med oss slik at vi kan finne ut hva vi trenger av tilpasninger og hva vi må bestille av utstyr til vår arbeidsplass. Besøket ga en ekstra trygghet for oss når det gjelder å komme i gang med innsetting og uttak av p-staver, og var helt avgjørende for at vi kunne begynne å tilby p-staver til jenter i Stryn.

De fortsetter:

– Siden dere var her og lærte oss opp i oktober har vi lagt inn 23 p-staver! Det er bra i lille Stryn. Foreløpig har vi ikke fått trent på å ta ut p-staver, men det er jo et godt tegn.

 

Ønsker å holde flere kurs ute i kommunene

Sex og samfunn jobber for at alle skal få tilgang til selvbestemt prevensjon. Det betyr at alle skal kunne velge den prevensjonen som passer best for dem, og da må også tilbudet gjelde p-stav og spiral. Helsestasjon for ungdom er et viktig lavterskeltilbud som når mange unge, og vi mener at alle, både helsesykepleiere, jordmødre og leger, ved alle helsestasjonene for ungdom i hele Norge bør kunne tilby p-stav og spiral. Vår opplæring er et tiltak for å nå dette målet, og vi ser at det bidrar til at flere unge velger langtidsvirkende prevensjon.

Vi håper snart å kunne besøke flere kommuner andre steder i landet, og dersom du er interessert i opplæring i praktisk trening med p-stav på din arbeidsplass kan du sende en e-post til prosjektleder Mariann Olsvik: mariann@sexogsamfunn.no

Tips til dere som eventuelt planlegger opplæring ved deres lokale helsestasjon:

  • Gjør tilbudet kjent på forhånd, for å sikre nok pasienter. God markedsføring og god organisering er viktig.
  • Varsle apoteket på forhånd! Det er jo dumt å gå tom for p-staver, noe som faktisk skjedde i Stryn!
  • Samarbeid gjerne med omkringliggende helsetilbud for å sikre at flest mulig i området får økt kompetanse