Retusjering og kroppspress

Vi har gitt innspill til forslag til merking av retusjert reklame.

Sex og samfunn er glade for at det i forslag til Endringer i markedsføringsloven – merking av retusjert reklame mv., ligger konkrete krav til merking av retusjert reklame. Vi har spilt inn til utallige forslag angående hvordan barn og unge skal takle press relatert til kropp, eller press relatert til andre arenaer hvor de møter strenge rammer og hvor de må prestere eller passe inn i trange bokser for å føle seg vellykket. Vi er glade for at vi nå får konkrete forslag til tiltak som, heller enn å lære barn og unge hvordan de skal takle press, går inn i hvordan vi som samfunn kan regulere trykket på blant annet kroppspress.

Dessverre ser vi at forslaget om merking av reklame kun begrenses til retusjering av kropp, og vi undrer oss over hvorfor ansiktet utelates. Den samme industrien som forsøker å selge produkter ved å retusjere kropper gjør det samme på modellers ansikt. Vi må se på kroppspress som press om å se best mulig ut, også i ansiktet.

Vi påpeker også at retusjeringen av modeller i enhver type reklame, uansett hva det reklameres for, vil kunne bidra til kroppspress, og kravet burde ikke begrenses til modeller innenfor skjønnhets- og/eller moteindustrien.

I tillegg til konkrete tiltak rettet mot bransjen, ønsker vi å trekke frem forebyggende tiltak, og er glade for at forslaget også gjør dette:

  • Kroppspress kan motvirkes ved at vi lærer oss å akseptere oss selv som vi er
  • Kroppspress kan motvirkes ved å øke vår kompetanse angående kildekritikk
  • Kroppspress kan motvirkes ved å stille krav til kildene som bidrar til kroppsidealene som igjen skaper kroppspress

Hele høringsinnspillet kan leses her.