Den store abortdebatten

Den store abortdebatten ble arrangert på Arendalsuka. Nå kan du se opptak fra debatten!

Det var et fullsatt telt i Arendal da Menneskeverd og Sex og samfunn arrangerte Den store abortdebatten på Arendalsuka. Dette er tredje gang vi arrangerer Den store abortdebatten sammen, og det gjør vi fordi vi begge ønsker en faglig og saklig debatt om tematikken. Bakgrunn for årets debatt er regjeringens abortutvalg

Daglig leder Maria Røsok innledet sammen med Maria Selbekk, konstituert generalsekretær hos Menneskeverd. Deretter ga de ordet til debattens ordstyrer, Martine Aurdal, som til daglig er politisk kommentator i Dagbladet.

Martine tok publikum gjennom hovedtrekkene i den politiske debatten rundt abortloven, før hun introduserte debattens fagpanel, bestående av Kristin Clemet, daglig leder i Civita, og Mette Løkeland, gynekolog ved Kvinneklinikken ved Haukeland og fagansvarlig for Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet. Kristin og Mette diskuterte den etiske og medisinske historien, og betydningen etikk og medisin hadde da nåværende abortlov ble utformet på 70-tallet. Videre diskuterte de hvilken rolle etikk og medisin burde ha når vi skal utarbeide fremtidens abortlov.

For å diskutere de politiske sidene ved abortlovgivningen hadde vi invitert følgende politikere:

  • Ida Lindtveit Røse, Kristelig Folkeparti,
  • Marian Hussein, SV
  • Sandra Bruflot, Høyre
  • Åse Kristin Ask Bakke, Arbeiderpartiet

Hele arrangementet kan ses i opptak her.

Politikerpanelet på Den store abortdebatten: (f.v) Ida Lindtveit Røse (KrF), Sandra Bruflot (H), Marian Hussein (SV) og Åse Kristin Ask Bakke (Ap)