Innspill til Opptrappingsplan for psykisk helse

Sex og samfunn har gitt innspill til Opptrappingsplan for psykisk helse.

Hovedbudskapet i vårt innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité er at vi ikke kan snakke om god psykisk helse uten å snakke om god fysisk og seksuell helse. Vi må starte å se psykisk helse i sammenheng med fysisk og seksuell helse, og omvendt. Fordi de henger sammen. Dette er viktig både for det forebyggende arbeidet og for behandlingen vi tilbyr.

Pasienter som kommer til Sex og samfunn oppsøker oss for å få hjelp med den seksuelle helsen, men vi må arbeide med alle deler av helsen for å kunne gi god hjelp. I møte med komiteen snakket vi om to eksempler på dette:

  • Den psykiske uhelsen skeive opplever henger blant annet sammen med negative holdninger og kunnskapsmangel i befolkningen, men også blant helsepersonell, ansatte i skole, NAV eller lignende. Dette kan gi skeive psykisk uhelse, men også lite informasjon om egen seksualitet, dårligere helsetilbud og andre tjenester, som også kan få konsekvensen for seksuell og fysisk helse.
  • Smerter i vulva kan være forårsaket av ytre traume, som et seksuelt overgrep eller ulykke, men de kan også komme fra psykisk traume. Konsekvensene av smerter i vulva kan føre til skam knyttet til egen kropp og vanskeligheter i seksuelle relasjoner. I Sverige har man sett at en relativt stor andel av pasienter med vulvodyni lider av depresjon eller angst. For å hjelpe disse pasientene trengs en tverrfaglig tilnærming, hvor vi adresserer fysisk, psykisk og seksuell helse.

Vi mener også at en helhetlig forståelse av helse må danne grunnlaget for forebyggende arbeid, og vi må samtidig også sikre større tverrfaglig satsing. Det er derfor avgjørende at planer og strategier korresponderer og at både innsats og ansvarsfordeling må være sektorovergripende.

 

Både vårt skriftlige og muntlige innspill kan leses her.