Uplanlagt gravid: en undersøkelse

Hvilke faktorer kan spille inn i valget om å fullføre eller avbryte et uplanlagt svangerskap?

Dette ønsket Amathea, Sex og samfunn og Menneskeverd å vite mer om og har dermed fått Norstat til å gjennomføre en undersøkelse. Totalt deltok i underkant av 5 000 personer i undersøkelsen, hvor om lag 1 000 av disse svarte at de har vært uplanlagt gravide. Undersøkelsen har i tillegg gitt innsikt i hvordan respondentene opplevde situasjonen, både i forkant og etterkant.

Undersøkelsen ble presentert på et felles arrangement på Litteraturhuset fredag 16. februar. Det ble gjort opptak av arrangementet, som kan ses her.

Program for arrangementet var:

 • Magne Supphellen, professor ved NHH, presenterer funn fra undersøkelsen
 • Tilde Broch Østborg, overlege og medlem av regjeringens abortutvalg kommenterer funnene
 • Hva bør vi ta med oss fra undersøkelsen? Diskusjon med:
  • Kari Elisabeth Kaski, SV
  • Tina Bru, Høyre
  • Anne Eskil
  • Tilde Broch Østborg

Ordstyrer: Martine Aurdal

 

Hovedfunn
I sin presentasjon påpekte professor Magne Supphellen at undersøkelsen er unik, en slik undersøkelse er ikke tidligere gjennomført i Norge, og han påpekte også at den inneholder mange interessante data som det er verdt å se nærmere på. Av hovedfunn vil vi trekke frem tre punkt:

1.Sammensatte årsaker til valg om å fullføre eller avbryte svangerskap
Resultat fra undersøkelsen viser et sammensatt bilde både for de som valgte å avbryte svangerskapet og for de som valgte å fullføre svangerskapet. Utrygg økonomi, uferdig utdannelse, at de ikke ønsket barn og at de ikke var i et etablert forhold ble oppgitt som hovedgrunnene for valget om å avbryte svangerskapet, mens støtte fra partner, ønske om barn, etablert forhold og god helse ble oppgitt som årsaker for valget om å fullføre svangerskapet.

 

2. Behov for bedre oppfølging
Undersøkelsen inkluderer også spørsmål om oppfølging og ønske om dette, hvor 40 % av de som valgte å avbryte svangerskapet oppga at de ikke fikk den oppfølgingen de trengte før de tok abort.

 

3. Støttetiltak kan påvirke valget
Undersøkelsen viser at utrygg økonomi og uferdig utdannelse oppgis som grunner for valg om å avbryte svangerskap. Videre viser resultatene fra undersøkelsen at noen tiltak kan være av betydning i en valgsituasjon, blant annet scorer tiltak som tilrettelegging ved studiested og tilstrekkelig økonomisk støtte frem til en har fast jobb samt løpende barnehageopptak høyt.

 

Hele presentasjonen er tilgjengelig her.

Datagrunnlaget fra Norstat er også tilgjengelig, og kan lastes ned her.

 

 

 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag av Menneskeverd. Spørreskjemaet ble utviklet i samarbeid med Amathea og Sex og samfunn.

Overordnet formål med undersøkelsen er å få ny og oppdatert innsikt når det gjelder:

 • årsaker til respons på uplanlagt graviditet
 • holdninger til, og erfaringer med, rådgiving før og oppfølging etter avbrudd
 • holdninger til aktuelle tiltak for å redusere antall svangerskapsavbrudd
 • årsaker til avbrudd/fullføring av svangerskap
 • faktorer som kan forklare negative etter-vurderinger
 • hvilken betydning oppfølging & rådgiving har
 • betydningen av politiske tiltak: Hvilke tiltak vil ha størst betydning?

 

Respondentene er trukket fra Norstats landsrepresentative panel​ og er norskspråklige kvinner i alderen 18-40 år. Totalt besvarte 4751 personer undersøkelsen, hvorav 1030 av disse oppga å ha vært uplanlagt gravide.

 

 

Om aktørene bak undersøkelsen
Menneskeverd er en livsvernsorganisasjon som jobber for å styrke bevisstheten om menneskets verdi slik at det former holdninger og handlinger i forhold til det ufødte livet, gradering av liv og livets avslutning.

Amathea er Norges eneste landsdekkende helsetjeneste med tilbud om oppfølging før og etter abort. Amathea sikrer at alle har tilgang på kompetent og kvalitetssikker nøytral veiledning og oppfølging uavhengig av bosted, alder og livssituasjon.

Sex og samfunn er Norges største fagsenter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og har siden 1971 jobbet for økt kunnskap, kompetanse og tilgjengelige tjenester på feltet. Den kliniske delen av vårt arbeid inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse.

 

 

Kontaktperson ved Sex og samfunn
Anneli Rønes, fagpolitisk rådgiver

anneli@sexogsamfunn.no/ tlf. 92 08 40 27