Brukerundersøkelse sommer 2015

Takk til alle som deltok på vår brukerundersøkelse i sommer! Vi er overveldet over alle positive tilbakemeldinger!

I sommer gjennomførte vi en brukerundersøkelse for besøkende på klinikken. I løpet av åtte dager hadde vi ca. 800 besøkende, hvorav i underkant av halvparten valgte å delta på brukerundersøkelsen. Formålet med undersøkelsen var å lære mer om våre besøkende, hva de synes er bra med vårt tilbud og eventuelt hva vi kan gjøre bedre. Vi er helt overveldet av den positive tilbakemeldingen!

Totalt svarte 94 % at de var veldig fornøyd eller fornøyd med sitt besøk hos oss, og hele 99,7 % vil anbefale oss til sine venner. 99,5 % svarte at de ville komme tilbake til Sex og samfunn neste gang de trenger noe vedrørende seksualitet.

Her er noen av begrunnelsene:

Svar fritekst Q10 bra med besøket

På spørsmål om hva som var positivt med besøket hos oss, fikk vi veldig mange gode tilbakemeldinger, og har samlet de mest brukte ord brukt for å beskrive besøket i en ordsky:

Ordsky Q7 positivt ved besøk

Ved å gjennomføre en brukerundersøkelse var det også viktig for oss å lære hva vi kan gjøre bedre, og vi spurte derfor også om hva som var negativt med besøket hos oss. Selv om vi er glade for at over 54 % svarte ingenting på dette spørsmålet, svarte hele 34 % følgende:ventetiden. I løpet av en dag tar vi imot omtrent 100 besøkende ved vår klinikk, fordelt på totalt seks leger og sykepleiere. En av to dager må vi sende hjem unge vi ikke rekker å hjelpe, noe som er veldig synd. Sex og samfunn jobber kontinuerlig med å skaffe midler slik at vi kan utvide våre tilbud.

 

Vi avslutter oppsummeringen av brukerundersøkelsen med noen øvrige kommentarer som rørte oss spesielt:

Svar fritekst Q15 andre kommentarer