– Bra vi har dere!

I vår har vi gjennomført en brukerundersøkelse på klinikken. Også denne gang får vi skryt, og det er veldig hyggelig!

Undersøkelsen, som ble gjennomført i mai og juni, viser at gjennomsnittsalderen for våre brukere er 20,9 år. I tidsperioden undersøkelsen ble utført var omlag 24 % av de besøkende menn. Nesten 87 % kom på drop-in og hovedandelen testet seg for seksuelt overførbare infeksjoner eller kom for prevensjonsveiledning. 5 % oppga at de kom til oss for å ta graviditetstest.

Nesten halvparten som besøkte klinikken tok selvtest, mens 40 % hadde konsultasjon hos lege, sykepleier eller sexologisk rådgiver.

På spørsmål om de besøkende ville komme tilbake til Sex og samfunn neste gang de trenger noe vedrørende seksualitet, svarte hele 99 % ja. I tillegg oppga 99,5 % vil anbefale Sex og samfunn til sine venner.

Av de som besøkte klinikken i mai og juni oppga 66 % at de hadde vært hos oss før.

Som ved tidligere brukerundersøkelser vi har gjennomført er det kø og ventetid som særlig er fremtredende negativt ved besøket. På den positive siden går stikkord som raskt, enkelt og effektivt igjen hos mange, og mange trekker frem de ansatte som får mye skryt for å være imøtekommende, hjelpsomme og hyggelige.

Totalt deltok 412 personer i undersøkelsen.

 

Under har vi samlet noen av tilbakemeldingene:

Hva var positivt med besøket 1

 

Spm 7 og 8

 

Spm 10 og 11