Oslo kommunes budsjett 2016

Gode nyheter! Oslo Kommune opprettholder støtten vår i 2016!

Gode nyheter! Oslo Kommune opprettholder støtten vår i 2016! I tillegg videreføres kommunens Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort videreføres, med midler! Prøveprosjektet med gratis prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år blir utvidet til to nye bydeler.

Sex og samfunn har jobbet hardt for å reversere det foreslåtte kuttet lagt frem av forrige byråd. Der var vi forespeilet et kutt på 1,6 millioner kroner. Dette ville gått utover daglig drift og vi måtte blant annet legge ned tilbud om timebestilling for prevensjon på dagtid.

Med midler fra Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort har Sex og samfunn i 2015 gjennomført et prosjekt med tanke på forebygging av uønsket svangerskap og abort, samt støttetiltak til uønskede gravide i en vanskelig livssituasjon. Målgruppen er hovedsakelig minoritetsetniske kvinner i fertil alder og nettverket rundt dem. Formålet med prosjektet har vært å gi kvinnene veiledning og rådgiving relatert til familieplanlegging, inkludert hvordan de skal unngå å bli uplanlagt gravid. Prosjektet har vist oss at mange minoritetsetniske kvinner – og menn – har lite kunnskap om seksuell og reproduktiv helse. Det viser hvor viktig dette prosjektet er, og vi håper vi kan fortsette også i 2016!