Prevensjonskurs for helsesøstre og jordmødre

Marius, Mariann og Tore har holdt kurs for helsesøstre og jordmødre i Stavanger.

Denne uken har vi sammen med helsesøsterutdanningen ved Universitetet i Stavanger arrangert gratis kurs for jordmødre og helsesøstre som ønsker praktisere innsetting av p-stav og spiral. Kurset skal bidra til en kompetanseheving i praksisfeltet, slik at flest kvinner skal kunne tilbys lett tilgjengelige prevensjon. Helsesøstre og jordmødre fikk fra 1. januar utvidet forskrivningsrett og kan nå skrive ut all type prevensjon til kvinner over 16 år.

I tillegg til praktisk trening av innsetting av p-stav og spiral undervises det også generelt om prevensjon, samt tema som seksualitet, seksuelt overførbare infeksjoner, seksualitetsundervisning, sex og psyke, seksuell identitet og kjønnsidentitet og seksuell helse hos minoritetsetniske kvinner og menn.

Det har vært veldig stor interesse for kurset, som var fulltegnet allerede i september.

 

På kursets andre dag fikk vi besøk av NRK Rogaland som laget denne reportasjen.

 

MFA SVG 011116