Årsmelding 2015

Er du interessert i å vite mer om hva vi gjør? Nå kan du lese vår årsmelding for 2015!

Endelig er vår årsmelding for 2015 klar! Her har vi samlet høydepunktene fra året som gikk, og du kan lese mer om våre tre hovedområder klinisk arbeid, undervisning og påvirkningsarbeid.

Visste du for eksempel at vi i 2015:

  • fikk tilbakemelding om at alle (100 %) av de som besøkte klinikken vår ville anbefale oss til sine venner
  • holdt 50 kurs
  • hadde seksualundervisning for over 6 000 elever i Osloskolen
  • bidro til at langtidsvirkende prevensjon, spiral og p-stav, ble innlemmet i subsidieordningen
  • bidro til å sikre forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre

Hele årsmeldingen kan leses her.