Vi etablerer SRHR-nettverk

Sex og samfunn er i ferd med å etablere et nasjonalt SRHR-nettverk. Første møte er 8. desember.

Sex og samfunn etablerer et nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og inviterer til nettverkets første møte 8. desember.

Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Denne retten står sterkt i Norge, men det er likevel mange utfordringer som gjenstår.

SRHR-nettverket skal samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende.

Vi inviterer til oppstartsmøte torsdag 8. desember i Sex og samfunns lokaler i Trondheimsveien 2B. Vi serverer kaffe og enkel frokost fra klokken 08.00, møtet starter 08.30 og vil vare frem til klokken 10.00.

 

Foreløpig agenda:

 • Presentasjon
 • Bakgrunn for nettverket
 • Til å belyse ulike sider ved arbeidet for å fremme SRHR, har vi invitert noen aktører til å fortelle kort om hvordan de jobber på feltet, og hva de ser på som utfordringer i deres arbeid:
  • Unge funksjonshemmede v. generalsekretær Synne Lerhol
  • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (TBC)
  • IHSG – Internasjonal helse- og sosialgruppe v. leder Tayyab Choudri
 • Orientering om regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, v. Nora Mehsen, rådgiver i Likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Helsedirektoratet er invitert for å orientere om ny Strategi for seksuell helse
 • Nettverkets aktiviteter i 2017 – her ønsker vi alle innspill velkommen!

For påmelding, se her.

Dersom du ikke har mulighet til å komme på møtet, men gjerne vil bli med i nettverket, send en epost til anneli@sexogsamfunn.no

 

Del gjerne!

Hvis du kjenner noen som du mener bør delta i SRHR-nettverket, setter vi pris på om du hjelper oss med å spre ordet.