Høring i helse- og omsorgskomiteen

Sex og samfunn deltok 20. oktober på høring i helse- og omsorgskomiteen angående Statsbudsjettet 2017.

Forslag til statsbudsjett for 2017 ble lagt frem 6. oktober. Sex og samfunns innspill omhandler Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag, og i hovedsak budsjettets Kapittel 762 Primærhelsetjeneste, herunder Post 21 Spesielle driftsutgifter, Post 60 Forebyggende tjenester og Post 73 Seksuell helse. Vi har i tillegg kommentert jordmortjenesten i Kapittel 2755 Helsetjenester i kommunene.

På høringen snakket daglig leder Maria og assisterende daglig leder Tore om følgende tema:

  • Digitale helsetjenester for ungdom
  • Unges tilgang til prevensjon
  • Helsetjenester i kommunene, herunder jordmordekningen

Hele vårt muntlige innspill til komiteen kan leses her.

Vi leverte i forkant av høringen også inn et skriftlig innspill til komiteen, og dette kan leses her. Hovedpunkter i dette innspillet var følgende:

  • Tilgang til forebyggende tjenester, inkludert styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Tilskudd til seksuell helse
  • Tilbud om HPV-vaksine til gutter