Totalt tok Sex og samfunn imot 159 hospitanter i 2015, og vi har allerede fylt opp plassene for først halvdel av 2016.

Flertallet av hospitantene i 2015 var helsesøstre, jordmødre eller helsesøsterstudenter. I tillegg var også sexologer, leger, førskolelærere, sosionomer og barnevernspedagoger på hospitering i løpet av 2015.

 

Fordeling hospitanter yrke

Hospiteringsordningen ved Sex og samfunn er veldig populær og vi har allerede fylt opp plassene for første halvdel av 2016. Dersom du tenker på å søke så anbefaler vi derfor at du gjør det snarest mulig for å ha mulighet for å få plass i år! Du kan lese mer om selve ordningen og få tilgang til søknadsskjema her.

 

Savner påmelding fra alle fylker

I fjor hadde vi hospitanter fra alle landets fylker, med unntak av Østfold, Aust-Agder, Troms og Svalbard.

Fordeling hospitanter fylker

Ordningen inkluderer reisestipend for å dekke reise og overnatting ved behov, for å muliggjøre hospitering også for de som ikke selv har midler til å reise. Det er økonomisk støtte fra Helsedirektoratet som gjør det mulig for oss å tilby dette.

 

Undersøkelse blant hospitantene

Vi gjennomførte i perioden mars-desember 2015 en undersøkelse blant hospitantene og resultatene kan oppsummeres slik:

  • Over 84 % var helsesøstre, hovedsaklig i skolehelsetjenesten eller på helsestasjon
  • 94 % hospiterte både på kveldsklinikken og overvar seksualundervisning
  • 90 % oppga at de synes det var nyttig eller veldig nyttig å være på hospitering på kveldsklinikken
  • Over 92 % oppga at de synes det var nyttig eller veldig nyttig å være på hospitering på seksualundervisning
  • 89 % svarte at de hadde lært noe nytt ved oppholdet hos Sex og samfunn