Nasjonalt SRHR-nettverk etablert

Torsdag 8. desember hadde vi etableringsmøte for Nasjonalt SRHR-nettverk.

Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Denne retten står sterkt i Norge, men det er likevel mange utfordringer som gjenstår.

Målet med et nasjonalt SRHR-nettverk er å samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende.

 

Agenda for møtet var:

 • Velkommen og introduksjon, Maria Røsok, daglig leder hos Sex og samfunn.
 • Hvordan jobber ulike organisasjoner med SRHR og hvilke utfordringer møter vi?
  – Unge funksjonshemmede, generalsekretær Synne Lerhol.
  – FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Nina Hotvedt Sinding-Larsen og Hilde Arntsen.
  – IHSG – Internasjonal helse- og sosialgruppe, leder Tayyab Choudri.
 • Orientering om Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, Nora Mehsen, rådgiver i Likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Orientering om Snakk om det! Strategi for seksuell helse, Karl Kristian R. Kirchhoff, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
 • Nasjonalt SRHR-nettverk – diskusjon.
  – Hva skal nettverket være?
  – Nettverkets aktiviteter i 2017.

 

Intro v Sex og samfunnAktørene på møtet viste stor interesse for et Nasjonalt SRHR-nettverk, og uttalte at et nettverk blant annet var viktig for å:

 • dele kunnskap
 • jobbe sammen politisk
 • bygge nettverk
 • få oversikt over ressurser og hvordan utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte
 • samle feltet

Det legges opp til at majoriteten av kommunikasjonen foregår elektronisk, også for å sikre at nettverket er så landsdekkende som mulig. Nettverket vil møtes to ganger i halvåret, og disse møtene skal strømmes, slik at flest mulig kan delta. En kjernegruppe kan møtes oftere, og vil, sammen med koordinator av nettverket, planlegge møter, organisere felles innspill, blant annet.

Fullstendig referat legges ut når dette er godkjent av aktørene til stede på møtet.

 

Vil du være med?

Nasjonalt SRHR-nettverk er for alle som ønsker å delta. Hvis du vil være med, send en epost til anneli@sexogsamfunn.no. Gi gjerne beskjed dersom du også ønsker å melde interesse til å delta i kjernegruppen.