Høring om å beskytte barn mot pornografi

Sex og samfunn har deltatt på høring i justiskomiteen.

Representanter fra KrF har fremmet forslag om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi. Representantforslaget var på åpen høring i justiskomiteen tirsdag 25. april. Sex og samfunn deltok på høringen.

Dokumentet fremmer fire forslag, hvorav tre av disse omhandler filtre og blokkeringer av nettsider med pornografisk innhold. Det siste forslaget omhandler utnevnelse av et tverrfaglig utvalg med formål å fremme tiltak utover dette.

Sex og samfunn mener det er viktig at en eventuell videreføring av arbeidet med innføring av filtre gjennomføres parallelt med en nedsettelse av et slikt utvalg. Vi mener videre at et slikt arbeid må legge stor vekt på øvrige tiltak i tillegg. Vi frykter at innføring av filtre og blokkeringer kan bli en hvilepute som hindrer effektiv kartlegging og innføring av øvrige tiltak for å nå formålet. Sex og samfunns innspill var derfor konsentrert rundt andre tiltak for beskytte barn mot pornografi, samt tiltak for å legge til rette for å gi barn gode samtalepersoner og kilder til informasjon om temaer som kropp og seksualitet.

Opptak fra høringen kan ses på regjeringens nettsider. Sex og samfunns innlegg kan ses fra 22.50 minutter inn i opptaket.