Høring om likestilling og diskriminering

Vi har deltatt på høring i Stortingets Familie- og kulturkomité.

Stortingets Familie- og kulturkomité avholdt 9. mai høring angående Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) (Prop. 80 L (2016-2017)) og Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) (Prop. 81 L (2016-2017)).

Sex og samfunns hovedsynspunkt var følgende:

  • Vi mener det er svært uheldig at det foreslås at likestillings- og diskrimineringsloven ikke skal gjelde i hjemmet. Et slikt unntak kan få store konsekvenser for mange enkeltpersoner, fordi det er nettopp i den private sfære mange opplever vedvarende og alvorlig diskriminering. Gjennom blant annet samtalegrupper, individuell rådgivning og vanlige timeavtaler ved klinikken, møter vi unge med ulik seksuell identitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og mange forteller om hyppig og grov diskriminering som foregår hjemme, og om alvorlig hets, utestengelse, ignorering av behov og vold fra familiemedlemmer.
  • Vi mener det er viktig å ivareta et godt og solid fagmiljø og at mennesker som opplever diskriminering skal kunne ha en reell instans å henvende seg til for råd, veiledning og klagegang. I LDO finnes et slikt fagmiljø, noe som dessverre er en sjeldenhet i mange andre instanser minoritetsgrupper henvender seg til. Det er derfor svært viktig å ivareta dette fagmiljøet, og at forandringer i lov eller utøvende instans ikke fører til en endring i dette, hverken på kort eller lang sikt.

 

Hele vårt høringsinnspill kan leses her, og du kan se opptak fra høringen her (fra ca. kl. 13.05).