– Lærte mye!

Hva synes elevene om vår seksualitetsundervisning? Vi har gjennomført en undersøkelse hvor vi blant annet har spurt om nettopp dette.

Utdanningsetaten i Oslo kommune har besluttet at seksualitetsundervisningen flyttes fra 10. til 9. trinn, og vi har fra januar 2017 begynt å undervise på 9. trinn. I denne forbindelse har vi også laget et nytt undervisningsopplegg. Dette ville vi selvfølgelig ha tilbakemelding på, og har som tidligere år utført en undersøkelse blant elever som har fått seksualitetsundervisning fra oss. Over 500 elever svarte på undersøkelsen.

Her er en oversikt over resultatet fra undersøkelsen:

 • Over 90 % svarte at de var fornøyd eller veldig fornøyd med undervisningen.
 • Ca. 86 % svarte at de synes undervisningen var nyttig eller veldig nyttig.
 • Over 90 % sa at de hadde lært noe nytt. Her er et utvalg kommentarer fra elevene selv:
  • Veldig mye om sex som jeg har lurt på lenge
  • Alle typer kjønnsorganer er forskjellige
  • Jomfruhinna som ikke finnes
  • Jeg har lært hva de forskjellige “navnene” på ting er
  • Vi hadde lært mye fra før, men det var mer utdypende så jeg forsto mer.
  • Om at man kan gå til dere for å få prevensjonsmidler og hjelp med kjønnssykdommer
 • Over 85 % svarte at de hadde hatt seksualundervisning tidligere.

 

Vi spurte også om hvilke tema elevene synes var interessant, og har laget en ordsky ut fra deres svar:

Vi spurte også om hva elevene kunne tenke seg å lære mer om, og har samlet svarene i en ordsky: