Demonstrasjon for abortloven

Mandag 29. oktober møtte omlag 1.000 opp foran Stortinget for å vise at vi ikke godtar innskrenking av retten til abort.

Rundt 35 organisasjoner stod bak demonstrasjonen, inkludert Sex og samfunn.

Vi ble etablert for å delta i kampen for lov om selvbestemt abort, og begrepet selvbestemt er en viktig grunnpilar for arbeidet vårt. Vi har kjempet denne kampen flere ganger tidligere, og vil fortsette å kjempe for kvinners rett til selvbestemt abort når det trengs.

 

Assisterende daglig leder, Tore Holte Follestad holdt appell på vegne av Sex og samfunn:

Igjen står vi her og må forsvare kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Noen vil igjen, på vegne av kvinnen, fortelle hva som er den rette avgjørelsen, på samme måte som da Sex og samfunn ble etablert for snart 50 år siden, som gjennom 70-tallet frem til rett om selvbestemt abort ble vedtatt, og sist for fire år siden, da legenes etikk ble forsøkt vurdert mer verdifull enn kvinnenes etikk.

Hvorfor er det slik at noen føler seg bedre kvalifisert til å ta dette valget enn kvinnen selv?

Hvorfor er det slik at kvinners etiske og moralske vurderinger ikke er gode nok?

Helle Stensbak sier det godt: Hvis noen tror seg bedre kvalifisert til å ta den beslutningen enn kvinnen selv, så vitner det om en arrogant, overdreven selvtillit som ikke bør gis plass i et moderne og opplyst demokrati.

Hver dag tar unge kvinner kontakt med Sex og samfunn, tar ansvar og ber om hjelp til hvordan de kan unngå å bli gravide. Det er kvinnen selv som tar ansvar for å ikke bli gravid, og som tar ansvaret for hva som skal skje dersom hun blir gravid. Vi har aldri møtt noen kvinne som tar lett på konsekvensene av å skulle bli uplanlagt gravid.

Jeg har også til gode å møte kvinner som ikke tenker gjennom sine valg i livet. Av alle de kvinnene jeg har møtt på mitt kontor, er det ikke én som ikke har vurdert situasjonen sin og brukt sitt etiske og moralske kompass. Abort er ikke problemet, men det kan være løsningen på et problem.

Kvinner trenger ikke å få sine vurderinger veid og funnet for lett. Kvinner trenger ikke noen som påfører dem skam. Kvinner trenger at vi verner om retten de har for selv å ta egne, grundig etisk vurderte valg.

Kvinner trenger ikke, og skal ikke, oppleve å få sine etiske vurderinger lagt i forhandlingspotten for regjeringsmakt.