Innspill til lhbti-politikk

5. november deltok vi på høring i Stortingets familie- og kulturkomité for å gi innspill til to representantforslag om norsk lhbti-politikk.

Følgende to representantforslag var til behandling i komiteen:

  • Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken
  • Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

I vårt muntlige innspill var hovedfokuset på konverteringsterapi, som vi mener er en praksis som påfører skam og skade, og som bør forbys. Vi mener det i større grad må satses på mer kunnskap og kompetanse. Kunnskap og kompetanse er også viktig for ansatte som møter barn og unge i sin arbeidshverdag. Ansatte i barnehager, på skoler, i skolehelsetjenesten eller ved helsestasjon for ungdom, må være i stand til å skape trygge rammer og åpne møteplasser for barn og unge. Og da må vi starte med egne holdninger. Og vi må tenke på hvordan vi uttrykker oss og hvordan vi kan skape åpenhet.

Hele vårt muntlige innspill kan leses her. Høringen ligger også tilgjengelig på Stortingets nettsider.

Vårt skriftlige innspill er det samme som ble sendt inn av Nasjonalt SRHR-nettverk, og kan leses her.