Innspill til statsbudsjettet

Sex og samfunn har sendt skriftlig innspill til helse- og omsorgskomiteen og utdannings- og forskningskomiteen.

Sex og samfunn har sendt skriftlig innspill og søkt om å få delta på muntlig høring i forbindelse med forslag til statsbudsjett lagt frem mandag. Vi har uttalt oss i deler av budsjettet tildelt helse- og omsorgskomiteen og utdannings- og forskningskomiteen.

Til helse- og omsorgskomiteen omhandler vårt innspill Post 60 Forebyggende helsetjenester og Post 73 Seksuell helse. Vi uttaler blant annet:

  • Sex og samfunn ønsker at alle unge i Norge, uansett bosted, skal ha god tilgang til helsestasjon for ungdom, og alle helsestasjonene må tilby et minimum av tjenester. Vi har de siste årene sett en økt satsing på skolehelsetjenesten, og det er veldig positivt. Sex og samfunn mener at det nå er på tide å satse på helsestasjoner for ungdom.
  • Budsjettet bør inkludere et klarere narrativ som gir en tydelig retning, og vi ønsker oss mer politikk inn i kapittelet slik at det tydeliggjøres hvilken retning arbeidet for seksuell helse skal ta og hva vi som sivilt samfunn bør fokusere på.
  • I dag har én plan to tilskuddsordninger, som vi mener er uryddig. I budsjettforslaget sies det også at det neste år skal legges frem en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd. Vi ønsker svar på følgende: Skal denne handlingsplanen ha en ytterligere tilskuddsordning og hvordan skal planen innordnes med nåværende strategi for seksuell helse?

Vi deltar på muntlig høring torsdag 17. oktober. Stortinget sender direkte via sine hjemmesider.

 

Til utdannings- og forskningskomiteen omhandler vårt innspill viktigheten av seksualitetsundervisning, og vi sier blant annet:

Det er viktig å sikre at seksualitetsundervisningen i norsk skole blir bedre. Undervisere mener seksualitetsundervisningen ikke er god nok, og elevene ønsker seg mer. Gode læreplaner og kompetansemål er et viktig aspekt for å sikre elevene våre god seksualitetsundervisning, men vi må sørge for at de som skal undervise har kompetanse på feltet. Vi må sørge for at våre fremtidige undervisere får denne kunnskapen i sin utdannelse, og samtidig må de som allerede jobber i dag tilbys etter- og videreutdanning. Vi er derfor glade for at statsbudsjettet trekker frem dette som tiltak, og vi er glade for at det i tillegg foreslås tiltak for å heve læreres digitale kompetanse.

Vi deltar på muntlig høring mandag 14. oktober. Stortinget sender direkte via sine hjemmesider.

 

Innspillene kan leses her.