Muntlige høringer på Stortinget

Denne uken har vi deltatt på tre muntlige høringer på Stortinget, og våre innlegg kan leses her.

Våre muntlige innlegg kan ses og leses her: