Ny klamydiavariant

Den nye klamydiavarianten har vært vanskelig å oppdage på tester, men testene er endret og vil nå også fange opp den nye varianten.

Klamydia er en bakterie som finnes i forskjellige varianter. Disse variantene gir de samme symptomene og behandles med samme antibiotika. Fordi bakterier endrer seg (muterer) vil det stadig dannes nye varianter av klamydia.

Det har nettopp seg en ny klamydiavariant, kalt finsk klamydia, fordi den først ble oppdaget i Finland. Denne varianten har flere laboratorier i Norge hatt problemer med å fange opp gjennom sine tester. Dette er nå rettet opp, og det vil si at klamydiaprøver i fremtiden vil fange opp også denne klamydiavarianten.

Vårt laboratorium (Fürst laboratorium) har gått gjennom alle negative klamydiaprøver i 2019. De har funnet at 122 av Sex og samfunns pasienter kan ha fått feil prøvesvar, og at de kan ha blitt smittet med den nye klamydiatypen, uten at det har gitt utslag på prøvene. Vi har nå tatt kontakt med alle disse 122 pasientene, som alle har fått beskjed at de må ta en ny test.

 

Tok du test hos oss før sommeren?

Dersom du har tatt en test hos Sex og samfunn i 2019 og vi enda ikke har ringt deg: da er ditt prøvesvar korrekt. De som kan ha fått feil prøvesvar har nå fått et brev eller en telefonsamtale fra oss. Det vil si, dersom du ikke har hørt fra oss gjelder ikke dette deg, og du trenger ikke ta en ny test.