Undervisningsopplegg om grenser og seksualitet

Vi har vært med på å utvikle et nytt og gratis undervisningsopplegg.

Opplæring i seksualitet og grensesetting er etterspurt og ønsket av elever. Ungdommer mener generelt at de reproduktive og preventive aspektene ved seksualitetsundervisningen er godt dekket i skolen, men at det er et stort og udekket behov for mer seksualitetsundervisning knyttet til de emosjonelle sidene ved seksualitet, de områdene som ikke har en klar fasit. Derfor er det utviklet et undervisningsopplegg med vekt på dialogbasert undervisning, som tar i bruk relevante caser. Hvert case inneholder en veiledning til underviser, inkludert hvordan underviser kan igangsette og spørsmål til refleksjon og dialog. Undervisningsopplegget har som mål å skape sterkere bevissthet og dialog om kjønn, kjønnsroller, kropp, identitet, seksualitet og rus, samt grensesetting og samtykke knyttet til disse temaene.

Aktørene bak opplegget er Utdanningsetaten og Helseetaten i Oslo kommune, Sex og samfunn, Skeiv Ungdom og Rosa kompetanse. Sex og samfunn har særlig gitt råd om hva ungdom er opptatt av, hva de lurer på og hva de spør om i vår undervisning, og vi har bidratt i utarbeidelsen av relevante caser som skisserer situasjoner ungdom kan befinne seg i.

Ressursen er todelt og kan lastes ned:

Vi er glade for å hjelpe undervisere med å bedre opplæring om seksualitet og grensesetting. Vi vet at underviserne selv rapporterer om for lite kompetanse på feltet og for få ressurser med konkrete og tidsaktuelle undervisningsopplegg. Vi håper ressursen kan gjøre det lettere å igangsette og gjennomføre undervisning om seksualitet.