Innspill til Oslobudsjettet 2021

VI har gitt innspill til Oslo kommunes budsjettforslag for 2021.

I forbindelse med forslag til budsjett for Oslo kommune for 2021 har vi gitt muntlige og skriftlige innspill til følgende utvalg:

  • helse- og sosialutvalg
  • kultur- og utdanningsutvalg

I våre innspill nevner vi blant annet:

  • Tilgang til prevensjon for unge under 16 år
  • Omorganisering av Oslo kommunes helsestasjoner for ungdom
  • Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse
  • Seksualitetsundervisning i skolen

Vi uttrykte også bekymring for at ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom tas ut av tjenesten i forbindelse med koronarelatert arbeid, og håper kommunen skjermer disse tjenestene i tiden som kommer, både med tanke på pandemien, men også i eventuelle budsjettspørsmål.

Alle våre innspill kan leses her.