Innspill til statsbudsjett 2021

Sex og samfunn har gitt innspill til helse- og omsorgskomiteens arbeid med forslag til statsbudsjett 2021.

I våre innspill tar vi opp følgende:

  • Svekket tilbud til barn og unge under koronapandemien, spesielt skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, som er bekymringsverdig. Fortsatt er mange ansatte ved disse tjenestene omdisponert til koronarelatert arbeid, til tross for at helsemyndighetene har bedt kommunene om å unngå dette. Sex og samfunn mener en styrking av helsestasjon for ungdom og generelt en styrking av tjenester for barn og unge må prioriteres. Dette er viktig både for å håndtere situasjoner som den vi er i nå med koronapandemien, men det er viktig i et lengre perspektiv for å sikre barn og unge den hjelpen de trenger, når de trenger den.
  • Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2021), inkludert en grundig sluttevaluering og en bredt forankret prosess for videre plan for arbeidet når strategien løper ut i 2021.
  • Ny Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet 2020–2024, hvor vi etterlyser friske midler til å oppnå målene i planen.
  • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år, blant annet ved at jordmødre og helsesykepleiere får utvidet forskrivningsretten slik at de skal kunne skrive ut prevensjon til unge under 16 år. Dette ble vedtatt i Stortinget i juni 2019, men når ny Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet 2020–2024 ble offentliggjort i år ble denne forskrivningsretten kun begrenset til korttidsvirkende prevensjon. Vi mener det er uforståelig at helsesøstre og jordmødre ikke skal kunne gi jentene de møter langtidsvirkende prevensjon da dette er de prevensjonsmidlene som gir lite brukerfeil og færrest bivirkninger.

 

Du kan lese begge våre innspill til komiteen:

 

Vi har i tillegg spilt inn til til utdannings- og forskningskomiteens arbeid med forslag til statsbudsjett 2021, hvor vi blant annet etterlyser et løft for seksualitetsundervisningen i skolen, ikke bare gjennom den nye læreplanen og de nye kompetansemålene, men også gjennom økt kunnskap og kompetanse hos undervisere. Dette innspillet kan leses her.