Skamløsprisens ærespris til Kim Friele

Historiens første Skamløsprisens ærespris går til en pionér, en foregangsperson, en legende, en kjempe: Kim Friele.

Siden Skamløsprisen i år fyller fem år, har vi bestemt oss for å dele ut den aller første Skamløsprisens ærespris. Og hvem er vel mer egnet til å motta denne prisen enn selveste Kim Friele? Hun var den første i Norge som åpent sto frem som homofil under eget navn, og hun regnes som den viktigste forkjemperen for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge.

Dette er juryens begrunnelse:

Vinneren av Skamløsprisen 2020 har på mer enn én måte skapt historie.

Politisk hadde vedkommende en aktiv rolle i å få fjernet straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Senere lykkes kandidaten å få Norsk psykiatrisk forening til å vedta at homoseksualitet ikke skulle regnes som en psykiatrisk diagnose, og kandidaten var også viktig i arbeidet for å få Stortinget til å inkludere homofile i den såkalte rasismeparagrafen.

I sitt 85. år hjelper vinneren fortsatt de som trenger det. Hver uke besvares flere brev fra mennesker i alle aldre som søker hjelp og støtte, til å komme ut av skapet og til å kunne leve utenfor skapet.

Til tross for alderen er velviljen til å gjøre en forskjell i andres liv i høyeste grad til stede, og velviljen og humøret har vinneren blant annet med seg på besøk ved den lokale aldersheimen, hvor vedkommende frittalende snakker om sex, kropp og seksualitet.

Vinneren av den aller første Skamløsprisens ærespris har først de senere tiår blitt hedret for sitt arbeid, blant annet er vedkommende utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden og «Århundrets norske kvinne», og vedkommende har fått homobevegelsens ærespris og sin helt egen benk i Oslo.

Vinneren av Skamløsprisens ærespris 2020 var den første i Norge som åpent sto frem som homofil under eget navn. Vedkommende regnes som den viktigste forkjemperen for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge, og juryen er enstemmig når de sier: Tusen takk for alt!