Digital HFU-skole

Sex og samfunn og Landsgruppen av helsesykepleiere NSF har utviklet den digitale HFU-skolen, et gratis og digitalt nettkurs for ansatte ved helsestasjon for ungdom.

Det er viktig at ungdom har et godt og helhetlig tilbud ved helsestasjon for ungdom, uavhengig av bosted. På bakgrunn av dette har vi, sammen med Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, laget den digitale HFU-skolen. Den digitale HFU-skolen er et gratis, kompetansehevende tiltak for ansatte som jobber ved helsestasjon for ungdom og har som formål å styrke og forankre faglig fellesskap, gi oppdatert kunnskap og gi trygghet i yrkesutøvelsen.

For mange kommuner kan det være utfordrende å møte kravene og anbefalingene for tjenestene, blant annet når det gjelder kvalitet og tjenesteytelse. Den digitale HFU-skolen vil være et godt tiltak for å oppfylle de nasjonal faglige retningslinjene for helsestasjon for ungdom.

 

Hva består kurset i?

Det er ingen kostnad knyttet til å se den digitale HFU-skolen. Per februar 2022 består HFU-skolen av tre moduler, sexologi, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Hver modul har innhold med 6 timers varighet, og vi ser blant annet på:

  • Sexologi: En innføring i sexologi. Vi forteller om våre retningslinjer og hvordan vi praktiserer ved Sex og samfunn. Forelesere er Tore Holte Follestad, sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), og Trude Slettvoll Lien, Psykiatrisk sykepleier, psykoterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Begge er ansatt ved Sex og samfunn.
  • Prevensjon: En oversikt over prevensjonsmidlene som finnes og hva en bør tenke på ved valg av prevensjon. Foreleser er Trine Aarvold, som er lege og medisinskfaglig rådgiver ved Sex og samfunn.
  • Seksuelt overførbare infeksjoner: Vi ser på de vanligste infeksjonene og testing og behandling av de ulike infeksjonene. Vi tar også for oss meldesystemet MSIS, og hvorfor det er viktig at disse infeksjonene rapporteres inn. Forelesere er Trine Aarvold, lege og Siri Kløkstad, gynekolog. Både Trine og Siri jobber ved Sex og samfunn.

 

Delta på samlinger

Ved å melde deg på HFU-skolen forplikter du deg til å enten delta på en digital samling eller en fysisk samling i din region. Samlingene tilrettelegges av Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, og Sex og samfunn er ansvarlig for det faglige innholdet.

Vi ønsker og anbefaler at det opprettes regionale nettverk som kan samarbeide om hvordan man kan gi et best mulig tilbud til ungdommene. Om du eller dere ønsker tips på hvordan dere kan ta i bruk og få mest mulig ut av den digitale HFU-skolen – ta kontakt med Camilla Rørtveit i Landsgruppen av helsesykepleiere NSF.

 

Evaluering av den digitale HFU-skolenVed påmelding til HFU-skolen forplikter du deg til å evaluere modulene i etterkant. Dette viktig for at vi skal kunne tilpasse innholdet og lage et best mulig undervisningsopplegg.

 

PåmeldingSend oss en epost dersom du ønsker å melde deg på den digitale HFU-skolen.