Innspill til regjeringens abortutvalg

Sex og samfunn har nominert kandidater til regjeringens abortutvalg.

I Hurdalsplattformen sier regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de vil “nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som
tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder”, og det er i den forbindelse Sex og samfunn har sendt inn våre forslag til hvem vi mener bør sitte i dette utvalget. Våre forslag til medlemmer er utelukkende fagpersoner. Vi mener at medlemmer av utvalget må forholde seg til fag, forskning og statistikk og ikke bidra til at utvalgets arbeid blir påvirket av politikk.

Sex og samfunn har foreslått følgende som medlemmer av abortutvalget:

 

Mette Løkeland-Stai
Mette er lege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun jobber som overlege ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus og ved Abortregisteret i Folkehelseinstituttet. Har jobbet i en årrekke med spørsmål om abort og har tidligere sittet i abortnemnd.

 

Tilde Broch Østborg
Tilde er lege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun jobber som overlege ved Kvinneklinikken på Stavanger universitetssykehus. Hun sitter også i abortnemnden.

 

Karin M Bruzelius
Karin er tidligere Høyesterettsdommer og var blant annet med i arbeidet med å utforme abortlovene fra 1975 og fra 1978.

 

Thorbjørn Brook Steen
Thorbjørn er overlege ved fødeavdelingen på Ullevål Universitetssykehus, og er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. Har blant annet skrevet bøkene “Nytt liv” og “Hjelp jeg skal føde”. Er styreleder ved Sex og samfunn.

 

Tore Holte Follestad
Tore har gjennom sine 22 år ved Sex og samfunn jobbet med veiledning av unge kvinner i spørsmål om seksuell og reproduktiv helse, inkludert prevensjonsveiledning og veiledning om graviditet og abort. Tore er sykepleier og spesialist i Sexologisk rådgivning NACS og også spesialist i Seksualitetsundervisning og seksuell helse NACS.

 

Anette Søholt
Anette er helsesykepleier og sexologisk rådgiver. Hun jobber i dag ved Sex og samfunn og har blant annet jobbet i 7 år ved Føde-gyn mottaket på Ullevål Universitetssykehus, som sexologisk rådgiver og sykepleier. Et av arbeidsområdene var abort, inkludert oppfølging og samtaler før og etter abort.