Ny versjon av emetodebok.no

Endelig har vi lansert ny versjon av emetodebok.no!

Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse foreligger som en gratis nettbasert håndbok: emetodebok.no. Vi har gjennomgått og revidert alt innholdet og ny versjon av emetodebok.no er endelig tilgjengelig.

Dette er de viktigste oppdateringene:

 • Kapittel 1 Prevensjonsmidler
  • Prislisten er oppdatert med nye legemidler
  • Glemte prevensjonsmidler – ny tabell om hva man skal gjøre
  • Nødprevensjon
  • Kapittel om ikke hormonell prevensjon – utvidet med flere metoder
 • Kapittel 2 Menstruasjon, blødningsforstyrrelser, svangerskap og abort
  • PMS
  • Endometriose
  • PCOS
 • Kapittel 3 Infeksjoner
  • Nytt om mykoplasma og spiral
  • Nytt om behandling av mykoplasma og klamydia
  • Nytt om skabb og behandling
  • Nytt om uspesifikk uretritt og behandling
  • Nytt og HPV – cervixdysplasi
 • Kapittel 4 Seksualitet, seksuelle dysfunksjoner og sexologi
  • Hele kapittelet er nytt og inneholder mer omfattende og konkrete råd om hvordan en skal snakke om seksualitet til enkeltpersoner eller grupper
 • Kapittel 5 Prosedyrer
  • Innsettingsprosedyrer spiral
  • Nytt om uttak av ikke palpabel p-stav
 • Pasientinfo og vedlegg
  • All pasientinformasjon og alle vedlegg er revidert