Rapport: Innholdet i seksualitetsundervisningen

Sex og samfunn har lansert en ny rapport om seksualitetsundervisning i skolen.

I februar lanserte Sex og samfunn rapporten Seksualitetsundervisning i skolen. En kartlegging av elevers og læreres erfaringer og ønsker, basert på en nasjonal undersøkelse sendt ut til over 1 100 lærere og 1 100 elever fra hele landet høsten 2021. I rapporten så vi blant annet at elevene ønsket mer seksualitetsundervisning, og vi fikk et oversiktsbilde på hva de ønsket å lære mer om.

I en ny rapport som har fått tittelen Hva inngår i dagens seksualitetsundervisning? Et dypdykk i innholdet i seksualitetsundervisningen i skolen, har vi gått litt dypere inn i datagrunnlaget når det gjelder innholdet i seksualitetsundervisningen, og vi har særlig forsøkt å finne et godt svar på spørsmålet: Hva er det som kan bidra til at seksualitetsundervisningen blir slik elevene ønsker?

Rapporten avsluttes med tre anbefalinger:

  • Vi må ha en felles forventning til seksualitetsundervisningen
  • Undervisere må holde seg oppdaterte
  • Vi må i større grad lytte til elevenes ønsker og behov

Les rapporten her.