Reaksjoner på statsbudsjett for 2023

Vi har tatt en titt på forslag til statsbudsjett for 2023.

Hvert år møter vi nærmere 40 000 unge gjennom våre tilbud. Vi tar i mot voksne sårbare pasientgrupper som har få eller ingen andre tilbud å gå til, vi snakker med helsepersonell som møter pasienter og vi møter alle 9. klassingene i Oslo. Deres fortellinger er tydelig: Vi trenger å styrke tilbudet for den seksuelle helsen.
Vi har tatt en titt på forslag til statsbudsjett for 2023 og her er våre hurra og savn:
Hurra for at:
 • Strategi for seksuell helse videreføres og at det skal lages en ny
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes
 • LHBTI-organisasjonene får en solid økning
Men, vi savner en helhetlig satsing på seksuell helse. Seksuell helse må likestilles med psykisk og fysisk helse i et livsløpsperspektiv.
Vi mener:
 • Kvinnehelse må prioriteres. Dette er noen eksempler:
  • Vi må få unna de lange køene for personer med vulvaplager.
  • Det trengs en styrking når det gjelder sexologisk rådgivning.
  • Vi trenger mer forskning på endometriose, vulvodyni og vaginisme
 • Et godt og likeverdig tilbud innen seksuell helse, som anerkjenner at vi alle har en seksuell helse, uavhengig av alder, kjønn, identitet, status, funksjonsevne eller geografi. Det trengs mer kunnskap, flere og mer tilpassede tilbud.
 • Styrkingen av helsetilbud til unge må inkludere et løft for seksuell helse, og særlig er det viktig for landets helsestasjoner for ungdom, slik at unge får et tilgjengelig lavterskeltilbud der de bor.