Ressurs til seksualitetsundervisning

Sex og samfunn har utarbeidet en ny ressursguide for seksualitetsundervisning på ungdomstrinnet.

Seksualitetsundervisning – En ressursguide for undervisning på ungdomstrinnet er en oppdatert versjon av vår tidligere ressurs.

 

Om ressursen
Ressursen er utviklet for å hjelpe lærere, helsesykepleiere og andre seksualitetsundervisere med å holde helhetlig seksualitetsundervisning i skolen, og inkluderer også eksempler på noen kompetansemål fra ungdomstrinnet og videregående skole som er relevante for utvalgte temaer.

I Tips til aktiviteter er det blant annet diskusjonsspørsmål og artikler som er tilpasset elevene, og underviser kan bruke kildene i Tips til videre lesning for å opparbeide seg bedre kunnskap på temaene dersom det er nødvendig. Elevene kan også bruke disse ressursene for å lese mer om temaene selv.

Tema i ressursen er:

  • Seksualitet og sex
  • Seksuell trivsel
  • Kroppen
  • Seksuell identitet
  • Kjønn og identitet
  • Grenser og samtykke
  • Digital seksualitet
  • Prevensjon
  • Seksuelt overførbare infeksjoner

Ressursen kan leses og lastes ned her. Tilgjengelig versjon er oppdatert i september 2022.

 

– Vi håper ressursen kan bidra til bedre seksualitetsundervisning
Vi håper at ressursen gir kunnskap, men at den også senker terskelen for å holde seksualitetsundervisning, og trygger lærere, helsesykepleiere og andre seksualitetsundervisere i hvordan de kan holde en faglig god og oppdatert seksualitetsundervisning, sier Stine Solli, avdelingsleder for kliniske tjenester ved Sex og samfunn.

– Sex og samfunn får svært mange henvendelser fra fagpersoner som spør om vi kan dele undervisningsopplegget vi holder for 9. trinn i Oslo. Vi mener det også er viktig å snakke om hvordan en skal snakke om de ulike temaene seksualitetsundervisning favner, og hvorfor. Ressursen er derfor en utfyllende beskrivelse av hva Sex og samfunn vektlegger i sin seksualitetsundervisning til ungdomsskoleelever, som vil både gi innføring i tema og tips til hvordan en kan holde undervisningen relevant.

 

Lang erfaring med å undervise om seksualitet
Sex og samfunn har lang erfaring med å undervise om seksualitet. Vi har siden 1992 holdt seksualitetsundervisning i Osloskolen. Dette gjør vi på oppdrag av Utdanningsetaten, og tilbudet har siden 2008 vært inkludert i det obligatoriske undervisningsprogrammet for 9. klasser i Osloskolen.

Vi holder også opplæring av studenter innenfor helsefag ved utdanningsinstitusjoner over hele landet, har en egen hospiteringsordning for helsepersonell fra hele landet og holder kurs og opplæring i et bredt utvalg temaer innenfor feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.