Abortstatistikk for 2022

8. mars publiserte Abortregisteret sin Rapport om svangerskapsavbrudd 2022.

I 2022 ble det sendt inn 13.193 begjæringer om svangerskapsavbrudd og utført 11.967 svangerskapsavbrudd i Norge. Dette er 1.092 (10,0 %) flere utførte svangerskapsavbrudd enn i 2021, men på linje med tallet på aborter utført før covid-19 pandemien i 2019 på 11.734. Aborttallet er nå på 9,8 per 1.000 kvinner. Det skriver Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– Det er for tidleg å seie om den oppgangen vi ser i 2022 har samanheng med at pandemien er over eller om det er ei endring i trend. Først til neste år vil vi sjå om tala vil gå ned igjen og følgje den trenden vi har sett sidan 2008 med årleg nedgang, om dei vil auke ytterlegare eller om dei stabiliserer seg, sier overlege Mette Løkeland-Stai i Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.

 

Selvbestemt abort
Åtte av ti aborter ble utført før 9. uke i svangerskapet, og ni av ti aborter ble utført medikamentelt. Fylkene med høyeste abortrate var Troms og Finnmark (12, 6 %), Oslo (11, 3 %) og Nordland (11,1 %). Lavest abortrate var i Rogaland (8,1 %), Vestland (8,1 %) og Møre og Romsdal (8,2 %). Abortrate er målt i antall aborter per 1.000 kvinner i alderen 15-49 år.

 

Nemndbehandlede aborter
Fra 2021 til 2022 var det også en oppgang i nemndbehandlede aborter, hvor det i 2022 ble utført totalt 590 nemndbehandlede aborter. Flesteparten har fått innvilget abort etter abortlovens paragraf 2c, hvor abort innvilges dersom “det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet”. Det er også en liten oppgang i antall som har fått innvilget abort etter lovens paragraf 2b, hvor “svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon”. Av de 590nemndbehandlede abortene ble 586 innvilget i primærnemnd mens de resterende 4 ble innvilget i klagenemnden.

 

Ny statistikk: Aborter fullført hjemme
For første gang har vi fått tall på hvor mange aborter som fullføres hjemme. Det er kun Helse Nord som har statistikk på dette, og her ble 55,8 % av alle aborter opp til uke 10 avsluttet utenfor sykehuset.

 

Hele rapporten kan leses her.