Alle under 22 får støtte til prevensjon

Fra januar 2023 inngår alle under 22 år i statens bidragsordning for prevensjon.

Prisreduksjonen du har krav på, regnes ut på apoteket og trekkes fra i kassen når du skal betale. Apoteket tar utgangspunkt i fødselsdatoen din. Ordningen med bidragsdekning til prevensjonsmidler gjelder til og med måneden før fylte 22 år. Den omfatter også unge med mannlig personnummer.

Hvis du velger p-piller, p-ring eller p-plaster, kan du få utlevert inntil et halvt års forbruk av disse produktene på én gang.​

Fra 1. januar 2023 er bidraget du får ved kjøp av prevensjon

  • 129 kroner for prevensjon i 3 måneder
  • 258 kroner for prevensjon i 6 måneder
  • ​516 kroner for prevensjon i 1 år

 

Se vår tabell med oversikt over hva de ulike prevensjonsmidlene koster ut fra hvor gammel du er.