Innspill til Kvinnehelseutvalget

Sex og samfunn har gitt innspill til Kvinnehelseutvalgets NOU "Den store forskjellen".

Bildet er hentet fra NOU 2023: 5 «Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse»

I mars i år presenterte Kvinnehelseutvalget sin NOU, som fikk tittelen “Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse». Her var det mye bra, som vi også valgte å trekke frem i vårt innspill sendt Helse- og omsorgsdepartementet. Dette inkluderer et særlig fokus på følgende områder:

  • Vulvahelse
  • Seksualitetsundervisning
  • Ung seksualitet
  • Abort- og svangerskapsomsorg

 

Utredningen må danne grunnlag for en Stortingsmelding
I vårt innspill tar vi også til orde for at Kvinnehelseutvalgets NOU må danne grunnlaget for en Stortingsmelding, slik at vi sikrer at arbeidet med kvinnehelse forankres bredt politisk. Vi mener det er behov for en tverrpolitisk debatt om kvinnehelse på Stortinget, slik at alle partier engasjerer seg i å finne løsninger, med budsjettmessige konsekvenser. Kvinnehelse er ikke et særhensyn, det er et felles ansvar. Alle partier må forpliktes til å bedre kvinners helse uavhengig av hvem som sitter i regjering.

 

Hele vårt innspill kan leses her.