Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Sex og samfunn deltok på høring om Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Regjeringen lanserte 28. oktober sin nye Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2020). Blant satsingsområdene i planen er bedre beskyttelse for voldsutsatte, prioritering av volds- og overgrepssaker, økt kompetanse i alle tjenester og sist men ikke minst, en styrking av det forebyggende arbeidet.

Sex og samfunn deltok på høringen, som ble lagt til Justiskomiteen.

I vårt muntlige innspill la vi blant annet vekt på seksualitetsundervisning, både i barnehagen og i skolen. Vi mener det er viktig for alle barn og unge å lære om kroppen, få ord for å snakke om kropp og følelser, og å lære om grenser og grensetting, for å kunne si fra hvis det trengs. Forutsetninger for at undervisere, og andre, kan lære barn og unge om tema knyttet til vold og overgrep, er at de også må ha god kunnskap om for eksempel seksualitet, identitet, samliv, relasjoner, psykisk helse, rus og så videre, og de må vite hvordan de på best mulig måte skal snakke med unge om dette. Vårt muntlige innspill kan leses her.

 

Tore og Maria høring Opptrappingsplan mot vold og overgrep 061216

 

Vi sendte også inn et skriftlig innspill i forkant av høringen, hvor hovedfokuset var tilgjengelige helsetjenester og god koordinasjon mellom tjenestene, samt at alle som møter barn og unge må ha kompetanse om vold og overgrep, inkludert tegn på utsatthet og utøvelse og hvordan snakke om dette. For å få til sistnevnte mener vi at, i tillegg til endring i rammeplan for å snakke om vold og overgrep, burde også temaet seksualitet innføres som obligatoriske tema i utdanningsforløp for helsepersonell, sosionomer, ansatte i barnehage og skole, og andre som møter barn og unge i sin jobbhverdag. Vårt skriftlige innspill kan leses her.

 

Alle våre politiske innspill kan leses her.