Forskrift om helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Vi har kommentert kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon -og skolehelsetjenesten. Hele innspillet kan leses her.