Høring nye læreplaner

Vi har sendt innspill til forslag til nye læreplaner.

Nye læreplaner skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet høsten 2019 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. Sex og samfunn har bidratt i prosessen siden den startet, og sendte 18. juni foreløpig siste innspill i saken. Vårt innspill tar i all hovedsak for seg tematikk knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Vi synes det er gledelig at den siste versjonen av læreplanene i stor grad ivaretar både kompetanse, ferdigheter, tematikk og progresjon knyttet til seksualitet, identitet og kjønn. I hovedsak ønsker vi at nåværende forslag til tekst og kompetansemål skal beholdes, men vi har likevel gitt konkrete innspill der hvor vi mener det er mulig å gjøre noen forbedringer.

Seksualitetsundervisning er viktig for å sørge for et godt psykososialt miljø for elevene. Dette gjelder både forebygging av mobbing, trakassering og overgrep, samt at seksualitetsundervisning bidrar positivt i holdningsskapende arbeid for styrket selvfølelse og evne til å ta gode valg for seg selv og overfor andre. Vi mener at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet må sikre at lærere får kompetanse i å undervise om seksualitet, både gjennom høyere utdanning for fremtidige lærere, og som kurs og annen faglig oppdatering for alle lærere som allerede er ute i skolen. Vi må sikre at alle elever får lik og like god undervisning om seksualitet.

Hele vårt innspill kan du lese her.

Sex og samfunn har i tillegg signert felles innspill fra Nasjonalt SRHR-nettverk.