Felles politiske innspill

Nasjonalt SRHR-nettverk følger tett opp om politiske prosesser og annet arbeid som er relevant for våre arbeidsområder. Der vi har mulighet samler vi vår bredde og felles kunnskap til å svare på høringer og komme med politiske innspill.

I 2021 har nettverket samarbeidet om følgende innspill:

 

I 2020 har nettverket samarbeidet om følgende innspill:

 

I 2019 har nettverket samarbeidet om følgende innspill:

 

I 2018 samarbeidet nettverket om følgende innspill:

 

I 2017 samarbeidet nettverket om følgende innspill:

Om oss