Tidligere møter - Sex og samfunn

Tidligere møter

Møte 16. november 2017

Agenda:

Snakk om det – hva skjer? Vi følger opp forrige møte i SRHR nettverket og har invitert Helsedirektoratet og medlemmer av nettverket til å kommentere på hva som fungerer og ikke fungerer med ny strategi.

 • Dixi Ressurssenter: Tina Skotnes
 • Unge Funksjonshemmede: Anette Remme
 • Norsk forening for klinisk sexologi: Mats Johannessen
 • Helsedirektoratet: Arild Johan Myrberg svarer og kommenterer på innspill

Spørsmål og kommentarer fra salen.

Presentasjon av tiltak i SRHR nettverket:

 • Rosa Kompetanse barnehage v/Synne Hall Arnøy og Gro Larsen
 • Helsestasjon for kjønn og seksualitet – HKS v/Ingunn Wik
 • Pro Sentret v/Solveig Hokstad

Møtet ble direktesendt via Facebook. Fullstendig referat kan leses her.

 

Møte 7. april 2017

Agenda:

 • Kartlegging av medlemmer i Nasjonalt SRHR-nettverk
  • Presentasjon av kartleggingen
  • Forslag til spørsmål som sendes politikere på vegne av Nasjonalt SRHR-nettverk (se vedlegg). Disse spørsmålene er utarbeidet på bakgrunn av besvart kartlegging.
 • Aktiviteter 2017: Hva ønsker medlemmene i Nasjonalt SRHR-nettverk at vi skal gjøre i 2017?
  Forslag til aktiviteter:

  • Arendalsuka
  • Skamløsdagen
 • Hvordan bruke «Snakk om det!» som et politisk verktøy?
  Mathilde Tybring-Gjedde, politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, vil innlede om hva den nye strategien «Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)» betyr for arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge. Kommentarer fra nettverket, blant annet:

  • Camilla Rørtveit, Landsforeningen av helsesøstre (LaH)
  • Leif-Ove Hansen, HivNorge
  • Gerd Hilde Lunde, HiOA
 • Annet
  • Diskusjon om hvordan nettverket ønsker eventuell organisering av felles høringsinnspill, inkludert tidsfrister og intern behandlingstid.
  • Presentasjon av nettverkets felles Facebook-side og diskutere hva denne kan brukes til.

 

Politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Mathilde Tybring-Gjedde, fortalte hvordan sivilt samfunn kan bruke “Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)” som politisk verktøy, og besvarte innlegg fra nettverkets medlemmer. Dette kan ses i opptak her.

På del to av møtet ble forslag til spørsmål til politikere diskutert, samt nettverkets mandat. I tillegg ble prosess for fremtidige felles høringsinnspill diskutert, og nettverkets Facebook-side og Facebook-gruppe ble kort presentert. Alle medlemmer oppfordres til å bli medlem og bruke sidene. Del to av møtet kan ses i opptak her.

Møtet ble direktesendt via Facebook. Fullstendig referat kan leses her.

 

Etableringsmøte 8. desember 2016

Agenda:

 • Velkommen og introduksjon, Maria Røsok, daglig leder hos Sex og samfunn.
 • Hvordan jobber ulike organisasjoner med SRHR og hvilke utfordringer møter vi?
  – Unge funksjonshemmede, generalsekretær Synne Lerhol.
  – FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Nina Hotvedt Sinding-Larsen og Hilde Arntsen.
  – IHSG – Internasjonal helse- og sosialgruppe, leder Tayyab Choudri.
 • Orientering om Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, Nora Mehsen, rådgiver i Likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Orientering om Snakk om det! Strategi for seksuell helse, Karl Kristian R. Kirchhoff, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
 • Nasjonalt SRHR-nettverk – diskusjon.
  – Hva skal nettverket være?
  – Nettverkets aktiviteter i 2017.

Intro v Sex og samfunnAktørene på møtet viste stor interesse for et Nasjonalt SRHR-nettverk, og uttalte at et nettverk blant annet var viktig for å:

 • dele kunnskap
 • jobbe sammen politisk
 • bygge nettverk
 • få oversikt over ressurser og hvordan utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte
 • samle feltet

Det legges opp til at majoriteten av kommunikasjonen foregår elektronisk, også for å sikre at nettverket er så landsdekkende som mulig. Nettverket vil møtes to ganger i halvåret, og disse møtene skal strømmes, slik at flest mulig kan delta. En kjernegruppe kan møtes oftere, og vil, sammen med koordinator av nettverket, planlegge møter, organisere felles innspill, blant annet.

Fullstendig referat kan leses her.

Om oss