Debatt om abort på Dagsnytt 18

Sex og samfunn har vært i debatt om abort på Dagsnytt 18. Vi mener at abortnemnda må fjernes for at retten til abort skal bli selvbestemt helt frem til uke 22.

Etter Sex og samfunn sin kronikk i Dagbladet kom Menneskeverd med et motsvar i Dagbladet. Vår styreleder, Thorbjørn, stilte til debatt på Dagsnytt 18. Du kan se innslaget her (fra kl. 18.25).

I dag er det mulig å ta abort i Norge frem til uke 22. Før uke 12 er denne retten selvbestemtFra uke 12 og frem til uke 22 må den som ønsker abort søke og møte i nemnd. Å ønske rett til selvbestemt abort frem til uke 22 betyr ikke et ønske om å øke grensen for abort i Norge. Det betyr et ønske om å gjøre denne retten selvbestemt.

Vi mener det er den gravide som kjenner sin situasjon best og dermed er best egnet til å ta beslutninger angående eget liv. Ved å fjerne nemndene vil det frigjøres ressurser. Vi mener disse ressursene bør brukes til å bygge et tilbud til alle som ønsker å snakke om en abort. Alle som står i denne vanskelige situasjonen, skal få veiledning og oppfølging. 

Du kan lese mer om hva vi mener om abort her.