Andre hjelpetjenester

Under finner du informasjon om andre hjelpetjenester. Merk at denne informasjonen er ekstern og at Sex og samfunn ikke står ansvarlig for informasjonen.

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn og unge som lever under slike vilkår kan også ringe.

Døgnåpen telefon: 116 111

 

Amathea

Amathea har kontorer mange steder i landet, og tilbyr blant annet informasjon og veiledning ved valg knyttet til graviditet og abort, samtale før og etter abort og oppfølging under graviditeten.

 

Barnas Jurist

Gratis rettshjelp til unge under 25 år.

Barnas Jurist er et prosjekt under Gatejuristen. Vi gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Vårt mål er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

 

BARsnakk

Dette er et praterom for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om, med rusproblemer.

Chatten er åpen hver mandag og tirsdag kl. 17.00-20.00.

BARsnakk tilbyr også en egen «Drop-in» tjeneste på mandager i Oslo og tirsdager i Tromsø. Alle er velkommen uansett om du ønsker informasjon, noen å snakke med, ta en kaffe eller bare hilse på.

Drop-in tjenesten fungerer slik:

  • Hver mandag kl. 17.00-20.00 i Torggata 1 i Oslo
  • Hver tirsdag kl 17.00-20.00 i Skippergata 28 i Tromsø
  • Der du vil møtes, enten i Oslo eller Tromsø

 

Dinutvei.no

Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym. Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte og gir deg blant annet oversikt over hjelpetilbud der du er og i resten av landet.

 

Dixi

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som har vært utsatt. DIXI tilbyr gratis hjelp til selvhjelp ved bl.a. enesamtaler og gruppesamtaler. Alle som arbeider i DIXI er fagutdannet.

Tlf: 22 44 40 50

 

FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold 

FRI (tidligere LLH – landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) arbeider for likestilling, og mot alle former for diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) i Norge og i resten av verden.

Fylkes- og lokallagene jobber for at lhbt-personer i hele landet skal ha trygge møteplasser og noen å snakke med når de trenger det. Alle lagene har møter hvor også ikke-medlemmer er velkomne. Mange av lagene driver kaféer, aktivitetsgrupper, foreldrenettverk, idrettslag og arrangerer fester.

 

Harry Benjamin Ressurssenter

Organisasjon som arbeider for mennesker med diagnosen transseksualisme.

 

Helsestasjon for kjønn og seksualitet

Helsestasjon for kjønn og seksualitet er et byomfattende tilbud til lesbisk, homofil, bifil eller transungdom i alderen 0 til 30 år som bor i Oslo. På helsestasjonen jobber både lege, psykolog, helsesøster og sexologiske rådgivere. Tilbudet er gratis.

Helsestasjon for kjønn og seksualitet har også lansert ichatten, en chat om kjønnsidentitet og kjønnsmangfold.

 

Helseutvalget for bedre homohelse

Organisasjon som arbeider sammen med og for lesbiske, homfile og bifile, og med helsespørsmål knyttet til identitet. Har ulike grupper, kurs og veiledningstilbud.

 

Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen er Mental Helses telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Her kan du prate og få hjelp til å sortere tanker, men også få informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud.

Telefon: 116 123 hele døgnet.

Hjelpetelefonen har også tilbudet Sidetmedord.no hvor du kan dele tanker og følelser med andre brukere eller deres ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til og få svar innen 48 timer.

 

Kirkens SOS

Kirkens SOS er Norges største kriserådgivning. Telefonen er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og for den som tenker på å ta sitt eget liv. Alle som ringer krisetelefonen vil bli møtt med forståelse og aksept. Kirkens SOS tilbyr også en meldingstjenste hvor du får svar innen 24 timer, og en chat.

Døgnåpen telefon: 22 40 00 40

SOS-chat er åpent mandag til fredag kl. 18:30-22:30, samt de fleste lørdager kl. 13:00-17:00.

 

 

Kors på halsen

Kors på halsen er et sted du under 18 år kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig.

Telefon: 800 333 21, åpen mandag til fredag kl. 14:00-20:00.

Chat: mandag til fredag kl. 17:00-20:00.

Du kan også sende mail som du får svar på innen 2-3 dager.

 

ROS – rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Kontakt dem gjerne dersom du trenger råd, veiledning, eller har andre spørsmål.

 

RUStelefonen

RUStelefonen er en råd-, veilednings- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Alle som tar kontakt med tjenesten er anonyme!

Telefon: 08588 mandag til søndag fra klokken 11.00 til 19.00 (tirsdag og onsdag 10.00 til 19.00)

Chat: Hverdager mellom kl. 11.00 og 17.00 (tirsdag og onsdag 10.00 til 17.00)

 

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Telefontjeneste som gir informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner der tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold forekommer.

Tlf: 815 55 201

Åpningstider: mandag til fredag kl. 09.00 – 16.00.

 

Statens informasjonsside for ungdom

Ung.no er en informasjon om rettigheter, muligheter og plikter, og spørsmål/svartjeneste.

 

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Oslo

SMISO arbeider etter metoden ”hjelp til selvhjelp”. De tror at evnen til å heles ligger i personen selv. Deres fokus er at den enkelte har ressurser til å ta kontroll på eget liv. De tilbyr gratis og frivillige tilbud hvor den enkelte selv bestemmer tiden det tar. Brukertilbudet deres baserer seg på fellesskap, gjensidig støtte, solidaritet og vennskap mellom brukerne. De kan kontaktes via telefon, chat eller i deres lokaler i Akergata.

 

 

Ungdomstelefonen

Ungdomstelefonen er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex.

Ungdomstelefonen er Skeiv Ungdoms telefon-, chat- og meldingstjeneste. Chat og meldingstjenesten er gratis. Deres telefonvakter jobber på frivillig basis. De er mennesker som selv har erfaring og kunnskap om det å være skeiv og å finne tilhørighet i et sosialt nettverk.

Telefon: 400 00 777 – søndag til fredag kl 18.00–22.00.

Chat: Tirsdager og onsdager kl 18.00–20.00

Skeiv Ungdom er en partipolitisk og religiøs uavhengig, frivillig organisasjon for ungdom under 30 år.

 

Youchat

Youchat et samtaletilbud via chat som drives av ansatte og frivillige ved Helseutvalget. Alle youchatterne er unge skeive, lesbiske, bifile og homofile som selv har erfaring med å forelske seg i noen av samme kjønn, komme ut og det å føle seg annerledes.

Chat: Mandager og torsdager 17:30-20.30

 

Klinikk og tilbud