Innspill forskrift lov om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet Sex og samfunn 211116

Om oss