2015

I 2015 hadde vi følgende tre kjernesaker:

  • At langtidsvirkende prevensjon (LARC) skal inkluderes i statens subsidieordning for prevensjon.
  • Utvidet forskrivningsrett til helsesøstre og jordmødre, slik at disse yrkesgruppene kan skrive ut resepter på alle prevensjonstyper, inkludert langtidsvirkende prevensjon.
  • Styrking av helsesøstertjenesten i skolen ved bevilgning av mer penger til oppretting av flere stillinger.

Alle disse sakene fikk gjennomslag. I løpet av 2015 ble langtidsvirkende prevensjon inkludert i statens subsidieordning, og fra 1. januar 2016 fikk helsesøstre og jordmødre utvidet forskrivningsrett. Sex og samfunn bidrar nå til opplæringen av disse yrkesgruppene. Det ble også bevilget mer midler til utvidelse av helsesøstertjenesten i kommunene.

Om oss