2017

I 2017 jobbet vi for følgende tre kjernesaker:

  • Bedre seksualitetsundervisningen i skolen, og at undervisningen starter tidligere og gis hyppigere enn i dag. De som skal undervise om seksualitet må både ha kunnskap om seksualitet, og de må vite hvordan de snakker med unge om temaet.
  • Styrking av helsestasjon for ungdom, slik at alle unge over hele landet får god tilgang til helsestasjoner for ungdom. Dette inkluderer gode åpningstider og tilgjengelig helsepersonell. Vi ønsker også at ansatte ved helsestasjonene har kunnskap og kompetanse om seksualitet og seksuell helse.
  • Bedre tilgang til prevensjon for unge under 16 år gjennom utvidet forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre slik at de kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år og gjennom å utvide statens subsidieordning for prevensjon slik at også unge under 16 år inngår i denne ordningen.

Dersom du har spørsmål til våre politiske kjernesaker eller ønsker å gi innspill til oss, kontakt oss gjerne.

Om oss